Besluit nieuwe kerncentrale bij volgend kabinet

HILVERSUM - Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) wil een volgend kabinet de ruimte geven te besluiten tot het bouwen van kerncentrales.

De CDA-bewindsvrouw zei gisteren in het tv-programma Buitenhof dat in het structuurschema elektriciteitsvoorziening aan een nieuwe regering die ruimte wordt gegeven.

Ze zei vast te houden aan het regeerakkoord, waarin staat dat er in deze regeerperiode niet besloten wordt tot nieuwe kerncentrales. Volgens haar moet bij het energiebeleid niet alleen gekeken worden naar duurzaamheid, maar ook naar zekerheid van levering. "Als je kernenergie uitsluit, zet je jezelf voor problemen."

In het huidige structuurschema elektriciteitsvoorziening zijn vijf plaatsen aangewezen als mogelijke locaties: Borssele, waar al een kerncentrale staat, Moerdijk, Noodoostpolder, Eemshaven en de Maasvlakte.

Bron: PZC, 3 december 2007

'Duurzame energiehuishouding haalbaar'

DEN HAAG - In Europa is een duurzame energievoorziening in 2050 haalbaar, staat in een donderdag gepubliceerd rapport van het Energie-onderzoekscentrum (ECN). In dat jaar zullen olie en gas nog slechts goed zijn voor een zeer klein deel van onze energiebehoefte.
 
Europa zal dan wel heel veel elektriciteit nodig hebben. Een klein deel kan komen van zonnepanelen in de Sahara en we zullen veel kolen gaan importeren. 

Het aandeel van kernenergie blijft gelijk, hetgeen betekent dat in veel Europese landen kerncentrales vervangen zullen worden door nieuwere en veiligere types.

Uitstoot
Het ECN denkt dat het mogelijk is de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2050 met 60 procent terug te dringen. Vanzelf gaat dat niet, aldus directievoorzitter Ton Hoff van ECN.

Zo moet het tempo van energiebesparing in Europa gebracht worden op 1,5 procent per jaar en dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.

Zonlicht
In de Energievisie van ECN zullen de huizen in Europa in de toekomst geen gasketel meer hebben, maar wel een 'slimme' gevel die zorgt voor stroom uit zonlicht en die ook levert aan het elektriciteitsnet.

Auto's zullen op waterstof rijden en het vrachtvervoer is overgegaan op biomassa.

CO2
De CO2 die vrijkomt bij het opwekken van stroom wordt opgevangen en via een nieuw netwerk van leidingen opgeslagen in lege olie- en gasvelden.

Nederland heeft genoeg ruimte om ook CO2 uit andere landen op te slaan.

Greenpeace
Greenpeace vindt dat ECN te laag inzet. Volgens de klimaatrapportage van de Verenigde Naties zal het nodig zijn de uitstoor van CO2 niet met 60, maar met 80 procent terug te dringen.

In ons land worden de komende jaren al kolencentrales gebouwd zonder dat er dan al de mogelijkheid is CO2 op te slaan, aldus Greenpeace.

Doelstelling
Het kabinet heeft als doelstelling om in 2020 de uitstoot met 30 procent terug te brengen. Volgens PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom blijkt uit het ECN-rapport dat dit haalbaar is. GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvandak vindt net als Greenpeace dat ECN te laag inzet.

Niettemin toont het rapport volgens hem aan dat de mogelijkheden om het klimaatprobleem op te lossen er zijn, als daarvoor voldoende politieke wil bestaat.

(c) ANP, 13 september 2007

 

Kamer voor subsidie groene stroom

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de subsidieregeling voor duurzame energie in stand blijft. Minister Joop Wijn van Economische Zaken moet zijn besluit intrekken om geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen, vinden alle fracties behalve CDA en VVD.

Dat bleek donderdag tijdens een Kamerdebat met Wijn. Een motie van SGP-kamerlid Kees van der Staaij, die Wijn oproept de aangekondigde stop op de zogenoemde MEP-subsidies terug te draaien, krijgt steun van PvdA, GroenLinks, SP, LPF, D66 en ChristenUnie.

Wijn ontraadde de motie. Wel is hij bereid in het kabinet te praten over een ruime overgangsregeling. Een motie hierover wordt behalve door de genoemde partijen ook door het CDA gesteund.

Einde
Enkele weken terug maakte Wijn tot schrik van de sector onverwacht een einde aan de MEP-regeling, omdat de doelstelling om in 2010 9 procent van de stroom duurzaam op te wekken ook gehaald wordt zonder nieuwe projecten te subsidiëren.

Tijdens het Kamerdebat zei Wijn dat ook financiële overwegingen een rol hebben gespeeld. De subsidieregeling is zo succesvol dat de kosten uit de hand lopen. Het kabinet was de afgelopen maanden genoodzaakt nog eens 280 miljoen euro extra op tafel te leggen.

Alternatief
Een Kamermeerderheid toonde zich donderdag niet onder de indruk van deze argumenten. Ze vindt dat de overheid niet van de ene op de andere dag een einde aan de regeling kan maken, voor er een alternatief is. Diverse fracties betwijfelen ook of de doelstelling van 9 procent duurzaam opgewekte stroom in 2010 echt wordt gehaald.

Financiële consequenties
Wijn hield de Kamer voor dat het in stand houden van de MEP-subsidies forse financiële consequenties heeft. Een overgangsregeling kost ook extra geld, maar Wijn is niettemin bereid daarover met zijn collega-bewindslieden te spreken. Eerder wilde de CDA-minister alleen een schadevergoeding toezeggen voor tuinders en andere ondernemers die kosten hebben gemaakt in de verwachting voor een subsidie in aanmerking te komen.

Bron: NU, 7 september 2006

Place a comment
Look at comments
Go to top


© Copyright 2006-2007 kabinet.eu


The website kabinet.eu , is powered by Shopje and Universalis © 2003 - 2020 .  
date: 2007-12-30  Hits: